Beleidsplan

1. Puur For Kids  

Puur For Kids is een initiatief in de regio West-Friesland, Alkmaar, Langedijk met mogelijkheden tot verdere uitbreiding. Sinds januari 2019 is Puur For Kids een stichting. Echter dit initiatief is reeds in 2007 gestart. 

Puur For Kids stelt zich als doel om de kinderen, woonachtig in ons werkgebied, uit gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank óf daar net buiten vallen, met kerst een aantal cadeaus te schenken. Tevens worden er jaarlijks activiteiten georganiseerd, denk hierbij aan een geheel verzorgd uitstapje naar een pretpark of speelplaats.  

In 2019 hebben wij 570 kinderen voorzien van cadeaus voor kerstDe cadeaus worden ingezameld met hulp van lokale ondernemers, bedrijven, scholen en kinderdagverblijven. Klanten, personeel en particulieren kunnen bij de deelnemende locaties een kaartje ophalen en een cadeau kopen voor de leeftijdscategorie die op het kaartje staat. Alle cadeaus komen volledig ten behoeve van de kinderen uit onze regio die in ons bestand staan.  Voor de iets oudere kinderen vragen wij donaties om daar, in samenwerking met Vue Hoorn en Vue Alkmaar en Van der Valk Hotel Hoorn bioscoopkaartjes voor te kunnen kopen.  
 
De kinderen melden zichzelf niet bij ons aan, maar wij werken nauw samen met de Voedselbank en particuliere hulpverleners of andere instanties kunnen gezinnen aanmelden waarvan zij denken dat zij dat nodig hebben.  

Puur For Kids screent de gezinnen niet zelf. Puur For Kids heeft geen ledenbestand en slaat de gegevens van de kinderen niet op in verband met AVG.

2. Achtergrond

Onze missie is het verblijden van zoveel mogelijk kinderen woonachtig in ons werkgebied. Hierbij gaan wij er ieder jaar van uit dat wij ons werkgebied mogelijk groter kunnen maken.  

In Nederland leeft 1 op de 9 kinderen in armoede. In grote steden is dit zelfs 1 op de 4.  

De verwachting is dat deze cijfers niet op korte termijn verbeteren, sterker nog, deze cijfers zullen naar verwachting alleen maar toenemen. Steeds meer ouders kunnen de maandelijkse lasten niet meer voldoen. Een groeiend aantal personen doet een beroep op schuldhulpverlening of zit hier in een voortraject voor bijvoorbeeld bij gemeentes.  

Kinderen die opgroeien in financiële nood of armoede zijn niet meer onbezorgd. Zij gaan niet op vakantie, doen in het weekend geen leuke dingen en/of uitjes en hebben regelmatig dezelfde kleding aan. Lid worden van een (sport)club zit er vaak niet in. Een verjaardagsfeestje kan lastig zijn, zowel om dit zelf te vieren of ervoor worden uitgenodigd. Sinterklaas en/ of de kerstman bestaat in deze gezinnen vaak niet.  

Stichting Puur For Kids wil deze gezinnen een steuntje in de rug geven en zorgen voor cadeaus in de decemberperiode. Iedereen kan zich voorstellen dat je na de vakantie op je school je cadeaus wil laten zien en/ of erover vertellen.  

3. Welke hulp bieden wij? (Doelstelling) 

Puur For Kids verstrekt aan ieder kind, aangemeld bij de Voedselbank West-Friesland, Alkmaar en Langedijk en de gezinnen die worden aangemeld via onze website door een schuldhulpverlener, Maatschappelijk werker, school en/ of vereniging, voor de kerstdagen een tas met het streven om ten minste 3 cadeaus per kind te kunnen geven. Aan de kinderen van 13 tot 18 jaar verstrekken wij minimaal twee bioscoopbonnen zodat zij niet alleen hoeven te gaan.  

4. De te verwachten te verwerken donatiegelden  

In 2021 wordt ernaar gestreefd ongeveer 15.000,00 euro aan donaties binnen te krijgen waarbij geldt dat minimaal 100 % ten behoeve van de doelgroep wordt besteed. 

5. Hoe werft Puur For Kids geld? 

De donaties verlopen via de website, waar een beveiligde donatie plaatsvindt. Tevens kunnen donaties via I-deal voltooid worden. De betalingen worden georganiseerd via het online betalingssysteem Na het doneren ontvangt de donateur een bevestigingsmail. Donateurs kunnen ook geld overmaken op de bankrekening van Puur For Kids. Bijzondere donateurs worden in het zonnetje gezet op ww.puurforkids.nl 

6. Donaties 

Wij streven naar zoveel mogelijk donaties, maar ten minste € 8.000 per jaar. Hiervan kunnen wij in de basisbehoeftes voldoen en een voorraad cadeaus zelf kopen. Dit gaat met name om de iets oudere kinderen, van 9-13 jaar. Gebleken is dat daar de minste cadeaus voor worden gesponsord.  
Tevens willen wij elk jaar een uitje organiseren. Voor 2020 werd als doel gesteld om naar de Efteling te gaan. Dit is vanwege Corona maatregelen uitgesteld 

Voor de middelbare scholieren willen wij een tas sponsoren met daarin alle benodigdheden voor het schooljaar. Op dit moment zijn hier nog geen initiatieven voor die hierin voorzien.  

Donaties komen voornamelijk vanuit de website en via het bedrijfsleven. Puur For Kids is elk jaar actief op zoek naar sponsoring. Met de Lionsclub Markermeer zijn wij een driejarige samenwerking aangegaan maar ook werken wij nauw samen met de Junior Kamer West-Friesland en zijn er meerdere bedrijven in- en rond de omgeving die ons sponsoren.  

Donaties via de website gaan via Mollie. Wij hebben hier bewust voor gekozen in verband met het gebruikersgemak, de technische support en heldere tarieven. Op deze manier kan er zoveel mogelijk worden ingezet als waar het voor bedoeld is. Donateurs kunnen ook rechtstreeks een bedrag overmaken op onze rekening.  

Bijzondere donateurs proberen wij betrokken te houden en worden speciaal benoemd.  

7. Vermogensbeheer

Stichting Puur For Kids beschikt over een betaalrekening. Hier worden de donaties op overgemaakt en vanuit hier worden ook de kosten betaalt. De kosten die wij hebben proberen wij tevens zoveel mogelijk gesponsord te krijgen. Zo is onze website volledig gesponsord, wordt ons drukwerk gedeeltelijk gesponsord en halen- en brengen vrijwilligers de cadeaus van 86 locaties (2019) naar onze ook gesponsorde loods. In 2020 gaat de actie online vanwege Covid-19 en in 2021 houden we dat zo.

8. Beloningsbeleid en personeel  

Stichting Puur For Kids streeft ernaar om geen vast personeel in dienst te nemen. Iedereen die werkzaamheden voor de stichting verricht doet dit vrijwillig. Het bestuur maakt geen aanspraak op ontvangen gelden. 

9. Administratie 

De administratie wordt in eigen beheer gevoerd en gecontroleerd door een administratiekantoor.